Lachen tijdens de lunch

MÉÉR

KUNST & CULTUUR

BINNEN DE ZORG

WAAROM?

De kracht van creativiteit is groot. Vooral voor kwetsbare groepen binnen onze samenleving. Zo is kunst, in welke vorm dan ook, in staat om de taal van de emotie te spreken en heeft het een positief effect op ons welbevinden. Creatieve projecten weten te raken en leggen daarmee een onmisbare basis voor verbinding, empathie, luisteren, vertrouwen én samenwerken. Binnen de zorg zijn kunst en cultuur dan ook, voor zowel zorgmedewerkers als cliënten, van cruciaal belang.

Scroll

HOE?

Elke zorglocatie een studio! Een creatief en speels

 ingerichte studio die altijd een welkom en inspirerend gevoel uitstraalt naar medewerkers, bewoners, naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen. Voor verhalen en inspiratie. Voor projecten in samenwerking met professionele, creatieve organisaties om mensgerichte oplossingen te ontwikkelen voor vraagstukken vanuit de organisatie. Er is een galerij waar creaties waar van bewoners tentoon gesteld worden en de werkhoek staat klaar voor een creatieve brainstormsessie over een actueel vraagstuk binnen de organisatie. De studio is van iedereen.

 

Studio tot Stand is de verbindende factor tussen creatieven, cliënten en (zorg)medewerkers. Of dat nu creatieven zijn die werken met cliënten of juist met medewerkers rondom actuele vraagstukken. Samenwerken tussen alle lagen binnen de ouderenzorg, belanghebbenden en creatief denkers wordt gestimuleerd. Want wanneer je naast goed samenwerken ook over grenzen heenkijkt, ontstaat er iets magisch. De studio beschikt over een relevant netwerk en kennis. We brengen inspiratie naar binnen en mooie verhalen weer naar buiten. Met een studio worden kunst & cultuur en nieuwe manieren van denken en werken, structureel onderdeel van jouw zorgorganisatie. 

Scroll

Modern Kantoor

ELKE

ZORGLOCATIE

EEN STUDIO!