Social Design Politie

In 2019 werden derdejaars HKU Kunst & Economie studenten benaderd om samen met andere HKU studenten deel te nemen aan het testen van een eerste prototype onder de naam ''Afgifte'' van Social Design Politie, in samenwerking met Tabo Goudswaard. De middag was ontroerend en tegelijkertijd erg inspirerend. Het prototype was eigenlijk het omgekeerde van aangifte doen. Burgers kwamen niet naar de politie, maar de politie naar de burgers. Zij deelden verhalen met burgers en zo ook met de Kunst & Economie studenten. Verhalen die wij anders nooit zouden horen en de politie misschien niet zo snel zou vertellen. Het was een heel intieme, ontroerende en ook leerzame middag. Inmiddels is Social Design Politie al een heel stuk verder ontwikkeld en zijn er prachtige initiatieven ontstaan. Zo hebben ze onder andere op de Dutch Design Week gestaan met een project waarbij Social Designers aan wijkagenten gekoppeld werden. De duo's werkten samen en kwamen elk met prachtige initiatieven. Ook is er onlangs een boek verschenen van de initiatiefnemers Marjon & Arnoud, ook te volgen via @marjonenarnoud op Instagram! Meer over het boek, deze prachtige samenwerkingen en nieuwe manieren van werken en leren bij de politie vind je op: https://www.socialdesignpolitie.nl