beeldelementen_breed_wit_def_Tekengebied

VERBINDEN & INNOVEREN

MIDDELS CREATIEF DENKEN

Juist nu, in tijden van transitie, zijn nieuwe manieren van denken & werken van cruciaal belang binnen maatschappelijke organisaties en bij het oplossen van complexe vraagstukken. De vraagstukken van nu zijn ingewikkeld, zitten klem door vastgeroeste systemen, raken veel verschillende groepen, maar vragen uiteindelijk 

maar om één ding: echt inspelen op de behoeften van de mens. Studio tot Stand gelooft in de kracht van creativiteit voor meer verbinding en innovatie binnen maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld binnen de zorg. Een creatief proces getuigt namelijk van lef, daadkracht en stelt daarnaast, gedurende het gehele proces, de eindgebruiker centraal. Studio tot Stand onderzoekt (complexe) vraagstukken op creatieve wijze en vindt vanuit die aanpak buitengewone, maar bovenal mensgerichte oplossingen. De eindgebruiker staat altijd centraal, maar we richten ons ook op andere belanghebbenden. Wil een nieuwe aanpak of oplossing ook aansluiting vinden, dan zijn luisterenvertrouwen en samenwerken van cruciaal belang.

Tussen álle belanghebbenden, locaties en organisaties, met vertrouwen in elkaar én in nieuwe manieren van denken & werken. 

''Enorm out of the box, andere visie en inzet van middelen. Ik vond het leerzaam om door de ogen van Mariëlle te mogen meekijken.''

 
Cementmuur

LUISTEREN   VERTROUWEN   SAMENWERKEN

Tussen groepen, afdelingen, locaties en organisaties.

Middels creatieve manieren van denken & werken.

Voor groei en buitengewone, maar bovenal mensgerichte oplossingen.

''Wij vonden het een geweldige periode, waar wij veel van geleerd hebben.''

Cementmuur

WAAR KUNNEN WE MEE HELPEN?

VERWONDEREN

We laten medewerkers & organisaties zich graag verwonderen over wat nieuwe manieren van denken & werken binnen hun organisatie tot stand kunnen brengen. Nieuwe manieren van denken en werken zullen niet snel aanslaan wanneer men zich eerst niet verwondert. Daarom laten we medewerkers en andere belanghebbenden graag stapsgewijs en in passend tempo kennismaken met creatieve tools en werkvormen.

Zo komen nieuwe manieren van denken of werken in verbinding met elkaar tot stand. Onze kernwaarden luisteren, vertrouwen & samenwerken staan tijdens deze fase dan ook centraal.

VERRASSEN

We houden van aanpakken en krijgen energie van nieuwe projecten en taaie vraagstukken. We brengen dan ook graag nieuwe producten en diensten tot stand  middels creatieve manieren van denken en werken. Samen met eindgebruikers, belanghebbenden en de creatieve industrie. Voor creatieve en buitengewone, maar vooral mensgerichte oplossingen. Graag maken we kennis met jou, de organisatie, een ingewikkeld vraagstuk en alle belanghebbenden. Met een scala aan tools en werkvormen vinden we vervolgens een 

passende aanpak én oplossing voor jouw vraagstuk.

 

''Jullie creativiteit en benadering van vraagstukken geven mij energie''

 
Cementmuur

DON'T BE SHY, SAY HI